ભારે મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારે મારવું

  • 1

    મોટો ભાર વહેવરાવવો.

  • 2

    નાહક ભાર વહોરાવવો; હેરાન કરવું.