ભારે મિજાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારે મિજાજ

  • 1

    ઉગ્ર મિજાજ.