ભાવના દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવના દેવી

  • 1

    પુટ આપવો; પાસ આપવો.