ભાવનું ભૂખ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવનું ભૂખ્યું

  • 1

    પ્રીતિ-હેત માટે આતુર.