ભાવ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ પડવો

  • 1

    ભાવ-કિંમત નક્કી થવી; ભાવ આકારાવો.

  • 2

    ભાવ નીચે જવો.