ભાવ પડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ પડાવવો

  • 1

    ભાવ-કિંમત નક્કી કરાવવી.

  • 2

    બરોબર કિંમત લેવી; ભાવ ખાવો.