ભિલામો ઉરાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભિલામો ઉરાડવો

  • 1

    દુશ્મનાવટ વહોરવી; ઠેર ઠેર કજિયાનાં મૂળ રોપવાં.