ભોગ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોગ આવવું

  • 1

    ઉપભોગમાં આવવું.

  • 2

    રુચતું-અનુકૂળ આવવું.