ભોપાળું નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોપાળું નીકળવું

  • 1

    પોલ પ્રગટ થવું.