ભોંયે ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયે ઉતારવું

  • 1

    ચોકે ઉતારવું; મરવાની તૈયારી હોવી.