ભોરંભોર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોરંભોર કરવું

  • 1

    પૈસા ઉડાવી દેવા; વાપરી દેવું.