ભૌતિકવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૌતિકવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂતપ્રેત સંબંધી વિદ્યા.

  • 2

    ભૌતિકશાસ્ત્ર.