ભૂ પીતું જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂ પીતું જવું

  • 1

    મરી જવું.

  • 2

    અર્થસિદ્ધિ થયા વિના પાછા જવું.