મૂઈ માને ધાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઈ માને ધાવવું

  • 1

    નિષ્ફળ પ્રયત્ન કરવો; અશક્ય આશા રાખવી.