મુકામ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુકામ કરવો

  • 1

    પડાવ નાખવો; ઉતારો કરવો.