ગુજરાતી માં મકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મકાર1મકાર2

મકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    મણની સંજ્ઞા (વેપારીઓમાં).

  • 2

    મ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં મકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મકાર1મકાર2

મકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    મ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.