ગુજરાતી

માં મખની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મખ1મુખ2મેખું3મેખ4મેખ5

મખ1

પુંલિંગ

 • 1

  યજ્ઞ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મખની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મખ1મુખ2મેખું3મેખ4મેખ5

મુખ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મોં.

 • 2

  ચહેરો.

 • 3

  આગલો કે ઉપરનો ભાગ.

 • 4

  નદી જ્યાં દરિયાને મળે તે સ્થાન.

 • 5

  કાવ્યશાસ્ત્ર
  નાટકનું મૂળ કારણ કે બીજ; એક સંધિ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મખની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મખ1મુખ2મેખું3મેખ4મેખ5

મેખું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અફીણ.

ગુજરાતી

માં મખની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મખ1મુખ2મેખું3મેખ4મેખ5

મેખ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મેષ રાશિ.

ગુજરાતી

માં મખની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મખ1મુખ2મેખું3મેખ4મેખ5

મેખ5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખીલી.

 • 2

  ફાચર.

મૂળ

फा.