મગજનું ખસેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજનું ખસેલું

  • 1

    ગાંડુ.