મૂંગો માર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂંગો માર

  • 1

    બહાર ચિહ્ન કે કાંઈ ન દેખાય તેવો છૂપો માર; બહાર દેખાય નહીં પણ અંદરથી બહુ દુઃખે એવો માર.

મૂગો માર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂગો માર

  • 1

    ગુપ્ત માર; કચ્ચર માર.