મચ્છરદાની બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મચ્છરદાની બાંધવી

  • 1

    પથારી પર મચ્છરદાની ગોઠવવી.