મંચનકલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંચનકલા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રંગમંચ પર નાટક, એકાંકી વગેરેનું પ્રસ્તુત કરવાની કુશળતા.