મૂછ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ આવવી

  • 1

    છોકરાના ઉપલા હોઠ ઉપર મૂછના વાળ ઊગવા.

  • 2

    છોકરાએ જુવાનીમાં આવવું.