મૂછ પર લીંબુ રાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પર લીંબુ રાખવાં

  • 1

    મૂછનો આંકડો નમવા ન દેવો.