મજરે આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજરે આપવું

  • 1

    હિસાબમાં ચૂકતે ગણી આપવું.