મજરે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજરે લેવું

  • 1

    હિસાબમાં ચૂકતે વાળી લેવું.