ગુજરાતી

માં મુઝારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુઝારો1મૂંઝારો2

મુઝારો1

પુંલિંગ

 • 1

  ત્રિદોષ.

 • 2

  ગભરામણ; અકળામણ.

 • 3

  કોડિયા જેવો એક ઘાટ.

 • 4

  એક રોગ.

ગુજરાતી

માં મુઝારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુઝારો1મૂંઝારો2

મૂંઝારો2

 • 1

  એક રોગ; ત્રિદોષ.

 • 2

  ગભરામણ; અકળામણ.