મુઝારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઝારો

પુંલિંગ

 • 1

  ત્રિદોષ.

 • 2

  ગભરામણ; અકળામણ.

 • 3

  કોડિયા જેવો એક ઘાટ.

 • 4

  એક રોગ.

મૂંઝારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂંઝારો

 • 1

  એક રોગ; ત્રિદોષ.

 • 2

  ગભરામણ; અકળામણ.