મુઠ્ઠીમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠીમાં રાખવું

  • 1

    હાથમાં-કબજામાં રાખવું.