મુઠ્ઠી દાબવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી દાબવી

  • 1

    હાથ દાબવો; સંકેત કરવો.

  • 2

    લાંચ આપવી.