મુઠ્ઠી વાળીને બેસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી વાળીને બેસી જવું

  • 1

    હાથ મારીને અળગા થવું.