મૂઠી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઠી વાળવી

  • 1

    કંજૂસાઈ કરવી.

  • 2

    છાનો સંગ્રહ કરવો.

  • 3

    છાનું રાખવું.