મૂઠ ઉપર હાથ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઠ ઉપર હાથ મૂકવો

  • 1

    તરવાર ખેંચવાની તૈયારી કરવી.