મંડાઈ ચૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંડાઈ ચૂકવું

  • 1

    નાદાર થવું.

  • 2

    નિર્વંશ થવું.