મૂડી ખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂડી ખર્ચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    મૂડીમાંથી થતું ખર્ચ; મૂડી ખર્ચવી તે.