મણકો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મણકો મૂકવો

  • 1

    વાતમાં નવી વાત વહેતી મૂકવી-ઉમેરવી.