મણનું પાંચ શેર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મણનું પાંચ શેર કરવું

  • 1

    ખૂબ મારવું.