મણ મણની સંભળાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મણ મણની સંભળાવવી

  • 1

    ભારે મોટી ગાળ દેવી.