મૃત્યુઘંટ વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૃત્યુઘંટ વાગવો

  • 1

    અંત આવવો.