મંત્ર આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંત્ર આપવો

  • 1

    દીક્ષા આપવી.

  • 2

    સમજાવી દેવું.