મંતર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંતર મૂકવો

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.

મંત્ર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંત્ર મૂકવો

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.