મત આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મત આપવો

  • 1

    અભિપ્રાય આપવો.

  • 2

    'વોટ' આપવો.