મતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મતું કરવું

  • 1

    સહી કરવી.