ગુજરાતી

માં મથનીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મથની1મૈથુની2મંથની3

મથની1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વલોણાની ગોળી.

ગુજરાતી

માં મથનીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મથની1મૈથુની2મંથની3

મૈથુની2

વિશેષણ

 • 1

  મૈથુનથી ઉત્પન્ન થયેલું.

 • 2

  મૈથુન સંબંધી.

ગુજરાતી

માં મથનીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મથની1મૈથુની2મંથની3

મંથની3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મથની; ગોળી.