ગુજરાતી

માં મદગરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મદગર1મુદ્ગર2

મદગર1

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો + મગદળિયો; કસરત માટે હાથથી ફેરવવાની લાકડાની બનાવટ કે વસ્તુ.

ગુજરાતી

માં મદગરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મદગર1મુદ્ગર2

મુદ્ગર2

પુંલિંગ

  • 1

    મગદળ.

  • 2

    એક પ્રાચીન હથિયાર.

મૂળ

सं.