મદગલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મદગલ

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો + મગદળિયો; કસરત માટે હાથથી ફેરવવાની લાકડાની બનાવટ કે વસ્તુ.