મુદત પાકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદત પાકવી

  • 1

    ઠરાવેલો સમય થવો.