ગુજરાતી

માં મુદાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદા1મૃદા2મંદા3

મુદા1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મુદ; આનંદ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મુદાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદા1મૃદા2મંદા3

મૃદા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માટી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મુદાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુદા1મૃદા2મંદા3

મંદા3

વિશેષણ

 • 1

  મંદ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મંદ.

 • 2

  મૃદુ શ્રુતિનો એક પ્રકાર.

મૂળ

सं.