મેદાનમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેદાનમાં ઊતરવું

  • 1

    જાહેરમાં આવવું; બહાર પડવું.

  • 2

    લડવાની બાથ ભીડવી.