મેદાન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેદાન કરવું

  • 1

    મેદાન જેવું કરવું; પાધર કરવું; જમીનદોસ્ત કરવું.