મધુકરવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધુકરવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મધુકરના જેવી સારું સારું વીણી સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિ.