મધુકરશાસ્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધુકરશાસ્ત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    મધમાખનું શાસ્ત્ર જાણનાર; 'એપિયરિસ્ટ'.